10 skäl att inte välja OVH som din domännamnsleverantör

10 skäl att inte välja OVH som din domännamnsleverantör

  1. Förlust av domännamn: En webbplatsutgivare förlorade nyligen sitt domännamn på grund av OVH, vilket lyfter fram de risker som kunderna löper genom att välja denna leverantör.
  2. Dålig kvalitet på kundservice: Kunder klagar ofta på dålig kundservice från OVH, vilket kan försvåra problemlösning och kommunikation.
  3. Brist på kommunikation: OVH har kritiserats för sin bristande kommunikation med sina kunder, särskilt när det gäller förnyelse av domännamn och återställningsprocedurer.
  4. Ingen förmånsbehandling för lojala kunder: Trots en långvarig relation med OVH säger några lojala kunder att de inte får någon förmånsbehandling eller speciella förmåner.
  5. Höga kostnader utan säkerhetsgaranti: Kunder spenderar tusentals euro varje år på domännamn som inte är tillräckligt säkra, vilket väcker frågor om OVH:s tjänsters värde för pengarna.
  6. Brist på skyddsåtgärder: OVH verkar inte erbjuda adekvata skyddsåtgärder för sina kunder, vilket kan leda till förlust av domännamn och andra problem.
  7. Svårigheter att återställa utgångna domännamn: Att återställa ett utgånget domännamn från OVH kan vara en komplicerad och frustrerande process, med många hinder och förseningar.
  8. Skamt rykte: På grund av dessa problem och incidenter har OVH:s rykte bland sina kunder och allmänheten försämrats, vilket kan göra potentiella kunder ovilliga att välja denna leverantör.
  9. Brist på transparens: Kunder klagar ofta på OVH:s bristande transparens när det gäller avgifter, servicevillkor och rutiner att följa i händelse av problem.
  10. Bästa tillgängliga alternativen: Många andra leverantörer av domännamnstjänster erbjuder bättre kundservice, adekvata skyddsåtgärder och bättre kommunikation med sina kunder, vilket gör dessa alternativ mer attraktiva än OVH.

Sammanfattningsvis är det viktigt att välja din domännamnsleverantör noggrant för att undvika problem som förlust av domännamn och andra olägenheter. Det finns bättre alternativ till OVH, med leverantörer som erbjuder bättre servicekvalitet, tydligare kommunikation och starkare skyddsåtgärder för sina kunder.

Articles similaires

Hur vet du om du har ett stukat finger efter att ha stött på någon?

Hur vet du om du har ett stukat finger efter att ha stött på någon?

Så håller du dig uppe hela natten när du kör bil

Så håller du dig uppe hela natten när du kör bil

Hur mäter du ditt blodtryck korrekt utan en dyr enhet?

Hur mäter du ditt blodtryck korrekt utan en dyr enhet?

Hur tystar man en tupp för att inte väcka grannarna?

Hur tystar man en tupp för att inte väcka grannarna?