10 skäl att inte välja OVH som din domännamnsleverantör

10 skäl att inte välja OVH som din domännamnsleverantör

  1. Förlust av domännamn: En webbplatsutgivare förlorade nyligen sitt domännamn till OVH, vilket lyfter fram de risker som kunder utsätts för genom att välja denna leverantör.
  2. Dålig kvalitet på kundservice: Kunder klagar ofta över den dåliga kvaliteten på OVH kundservice, vilket kan göra problemlösning och kommunikation svår.
  3. Brist på kommunikation: OVH har kritiserats för sin bristande kommunikation med sina kunder, särskilt när det gäller förnyelse av domännamn och återställningsprocedurer.
  4. Ingen förmånsbehandling för lojala kunder: Trots en långvarig relation med OVH säger några lojala kunder att de inte får någon speciell behandling eller speciell fördel.
  5. Höga kostnader utan säkerhetsgaranti: Kunder spenderar tusentals dollar varje år på domännamn som inte är tillräckligt säkra, vilket väcker frågor om OVH:s tjänsters värde för pengarna.
  6. Brist på skyddsåtgärder: OVH verkar inte erbjuda adekvata skyddsåtgärder för sina kunder, vilket kan leda till förlust av domännamn och andra problem.
  7. Svårigheter att återställa utgångna domännamn: Att återställa ett utgånget domännamn från OVH kan vara en komplicerad och frustrerande process, med många hinder och förseningar.
  8. Skamt rykte: På grund av dessa problem och incidenter har OVH:s rykte hos sina kunder och allmänheten försämrats, vilket kan göra potentiella kunder ovilliga att välja denna leverantör.
  9. Brist på transparens: Kunder klagar ofta på OVH:s bristande transparens när det gäller avgifter, servicevillkor och rutiner att följa i händelse av problem.
  10. Bästa tillgängliga alternativen: Många andra leverantörer av domännamnstjänster erbjuder bättre kundservice, tillräckliga skyddsåtgärder och bättre kommunikation med sina kunder, vilket gör dessa alternativ mer attraktiva än OVH.

Sammanfattningsvis är det viktigt att välja din domännamnsleverantör väl för att undvika problem som förlust av domännamn och andra olägenheter. Det finns bättre alternativ till OVH, med leverantörer som erbjuder bättre servicekvalitet, tydligare kommunikation och starkare skydd för sina kunder.

Articles similaires

Hur gör man ett fiskedrag?

Hur gör man ett fiskedrag?

Hur man gör ett leromslag när dina senor gör ont

Hur man gör ett leromslag när dina senor gör ont

Vart kan du åka på semester i Frankrike i september?

Vart kan du åka på semester i Frankrike i september?

Eller klara sitt körkort snabbt med sin CPF?

Eller klara sitt körkort snabbt med sin CPF?